Bokningsvillkor

För att boka boende hos oss skall du vara 20 år. För tillträde till boendet måste minst
1 person i sällskapet vara 18 år.

Stugorna

Stugan är utrustad för självhushåll, vilket innebär att de nödvändigaste
köksredskapen finns i stugan. Bäddarna har täcken och kuddar. Lakan och
handdukar tar man med sig själv. Lakan skall användas i sängarna. Om sovsäck eller
liknande används skall lakan och örngott användas. De täcken och kuddar som finns
i stugorna är inte avsedda för att användas utomhus. Inga möbler får flyttas utomhus.
Husdjur är inte tillåtna i stugan. Slutstädning köper man till för 1500 kronor,
slutstädning görs inte av gästen.

Observera att rökning är förbjuden i stugan. En saneringsavgift från 8000 SEK
kommer att debiteras vid överträdelser mot rökförbudet. Detta gäller även om man tar
in husdjur i stugor där detta inte är tillåtet.

Ankomst och avresa

Incheckning sker från kl. 15.00, om inget annat avtalats.
Utcheckning sker senast kl. 11.00 avresedagen.
Inga pengar återbetalas om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än beräknat. Så
snart en utcheckning skett äger vi rätt att hyra ut stugan.

Bokning

Bokningen är bindande så snart vi bekräftat den och du har erlagt bokningsavgiften
alt. full betalning. En bokningsavgift på 2000 SEK per tas alltid ut vid
bokningstillfället, om inget annat avtalats. Denna kostnad är bindande och betalas ej
tillbaka. Bokningsavgiften ingår i den totala hyreskostnaden.

Betalning

Alla priser är i SEK.
För bokningar med mer än 60 dagar till ankomst gäller:
Senast 10 dagar efter bokningstillfället skall bokningsavgiften vara betalad.
Resterande belopp skall vara betalat senast 30 dagar före ankomst.
För bokningar med mindre än 30 dagar kvar till ankomst gäller:
Hela hyresbeloppet skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, om inget annat
avtalats.
För bokningar med mindre än 14 dagar till ankomst gäller:
Stugan skall betalas omgående efter bokningstillfället, om inget annat avtalats.
Observera att du endast får 1 bekräftelse där datumet då eventuell bokningsavgift
och slutlikvid skall vara oss tillhanda specificeras.
Vid betalning skall fakturanummer och namn uppges.

Om inte bokningsavgiften eller hyresbeloppet betalas inom avtalad tid har vi rätten att
avboka din bokning varpå avbokningsreglerna träder i kraft.

Avbokning/Ombokning

Önskar du avboka senast 30 dagar innan ankomst avbokar vi stugan och återbetalar
det inbetalade beloppet exklusive bokningsavgiften. Sker avbokning när hela
hyresbeloppet är betalat kräver vi läkarintyg. Då behåller vi bokningsavgiften och
resterande återbetalas.

Rättigheter

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick och om vi inte kan åtgärda detta har
du rätt att säga upp avtalet. I stället för uppsägning av hyresavtalet kan du begära en
nedsättning av hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast
möjligt. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas till oss snarast efter händelsen
så att vi får chansen att rätta till dem.

Skyldigheter

Du ansvarar för att läsa igenom din bekräftelse och säkerställa att allt stämmer. Du
måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och anvisningar som råder. Du
blir ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på stugan och dess
inventarier när du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Stugan får inte användas
för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad
som angavs vid bokningen får inte övernatta i stugan eller på tomten. Samtliga
nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar
debiteras med 500 SEK per nyckel.Vi har rätt att säga upp avtal om bokningsvillkoren
inte följs, du äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet. Vid
förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av dig. Du är fullt
ansvarig för din egendom under din vistelse. Du använder din hemförsäkring vid
stöld. Vi står ej för din självrisk. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Lås alltid in
personliga tillhörigheter över natten.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force
majeure kan vi upphäva avtalet. Vi meddelar dig detta omgående. Vi är i sådana fall
skyldiga att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som
har dragits av stugan samt tilläggstjänster.

Om vi inte kommer överens

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få
rättelse kan minska om du dröjer med att framföra dina klagomål. Om vi inte kommer
överens kan du vända dig till Allmänna Reklamations-nämnden (ARN) .

Personuppgifter

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med
gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi behandlar dina
personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dessa uppgifter endast
används av oss och våra samarbetspartners. Genom registrering av personuppgifter
samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra
åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i informations-
och marknadsföringssyfte. Du har naturligtvis rätt att när som helst skriftligen
meddela oss att du motsätter dig denna användning. Vi sparar uppgifter som är
lämnade vid bokning i 2 år.